ผู้บริหาร

นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2011
ปรับปรุง 22/12/2014
สถิติผู้เข้าชม 206234
Page Views 218703
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หนังสือรับรอง สมศ.รอบ 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 352.63 KB 118
แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 451 KB 138
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 816.55 KB 153
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 151
ควบคุมงาน 008 Word Document ขนาดไฟล์ 171 KB 2324
ควบคุมงาน ป 1 ฉ Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 938
ควบคุมงานประปา Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 999
แผนการจัดห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 84
โครงการอบต Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 114
โครงการอบตปี57 Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 1445
รายงานยาเสพติด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.5 KB 84
บัญชีจัดชั้นเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 93
คู่มือทำแบบ ปพ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 65
รายงานผลการเรียนสิ้นปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 71
ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 3701
แนวทางการใช้งบประมาณจากท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 857.5 KB 104
ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64 KB 9007
ผลสอบ O-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.4 KB 78
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 198 KB 125
เอกสารส่งจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 749
ตัวอย่างสัญญาจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 1840
รายงานข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 105
รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 881.64 KB 1219
คิดเลขเร็ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.19 KB 73
ข้อมูล O -net ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 54
ประเมินห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 120
รายงานห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.04 KB 153
ของบน้ำท่วมปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 601
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 2066
1.แผน Word Document ขนาดไฟล์ 234 KB 1589
2.แผน Word Document ขนาดไฟล์ 363.5 KB 6138
หนังสือความชอบ1 Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 489
ความชอบเมษา57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82 KB 118
ใบรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 374.5 KB 73
รายการครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.08 MB 38
โครงการ รร.ดี Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 1155
จัดซื้อจัดจ้างหนังสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 298 KB 76
รายงานดาวเทียม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26 KB 1231
ส่งข้อมูลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 41
จัดซื้องบห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 67
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.52 KB 5
23ธันวาคมเปิดซอง Word Document ขนาดไฟล์ 451.5 KB 5