ผู้บริหาร

นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2011
ปรับปรุง 25/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 164462
Page Views 175818
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หนังสือรับรอง สมศ.รอบ 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 352.63 KB 95
แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 451 KB 96
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 816.55 KB 110
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 112
ควบคุมงาน 008 Word Document ขนาดไฟล์ 171 KB 375
ควบคุมงาน ป 1 ฉ Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 835
ควบคุมงานประปา Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 335
แผนการจัดห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 69
โครงการอบต Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 76
โครงการอบตปี57 Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 106
รายงานยาเสพติด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.5 KB 69
บัญชีจัดชั้นเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 76
คู่มือทำแบบ ปพ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 48
รายงานผลการเรียนสิ้นปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 56
ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 3423
แนวทางการใช้งบประมาณจากท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 857.5 KB 53
ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64 KB 8134
ผลสอบ O-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.4 KB 54
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 198 KB 73
เอกสารส่งจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 67
ตัวอย่างสัญญาจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 223
รายงานข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 56
รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 881.64 KB 42
คิดเลขเร็ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.19 KB 50
ข้อมูล O -net ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 42
ประเมินห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 78
รายงานห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.04 KB 137
แผ่นพับจักสาน Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 90
ของบน้ำท่วมปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 251
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 1224
1.แผน Word Document ขนาดไฟล์ 234 KB 339
2.แผน Word Document ขนาดไฟล์ 363.5 KB 337
m4 Word Document ขนาดไฟล์ 179 KB 77
หนังสือความชอบ1 Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 56
ความชอบเมษา57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82 KB 75
ปกsar Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 41
ใบรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 374.5 KB 25
รายการครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.08 MB 20
โครงการ รร.ดี Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 83
จัดซื้อจัดจ้างหนังสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 298 KB 26
onet1 11
onet2 10
รายงานดาวเทียม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26 KB 11