ผู้บริหาร

นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2011
ปรับปรุง 20/04/2015
สถิติผู้เข้าชม 213018
Page Views 225932
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หนังสือรับรอง สมศ.รอบ 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 352.63 KB 136
แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 451 KB 144
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 816.55 KB 162
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 159
ควบคุมงาน 008 Word Document ขนาดไฟล์ 171 KB 2423
ควบคุมงาน ป 1 ฉ Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 963
ควบคุมงานประปา Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 1069
แผนการจัดห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 90
โครงการอบต Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 122
โครงการอบตปี57 Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 1533
รายงานยาเสพติด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.5 KB 95
บัญชีจัดชั้นเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 99
คู่มือทำแบบ ปพ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 72
รายงานผลการเรียนสิ้นปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 78
ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 3707
แนวทางการใช้งบประมาณจากท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 857.5 KB 110
ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64 KB 9063
ผลสอบ O-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.4 KB 86
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 198 KB 132
เอกสารส่งจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 827
ตัวอย่างสัญญาจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 1933
รายงานข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 114
รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 881.64 KB 1260
คิดเลขเร็ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.19 KB 80
ข้อมูล O -net ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 74
ประเมินห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 484
รายงานห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.04 KB 160
ของบน้ำท่วมปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 640
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 2220
1.แผน Word Document ขนาดไฟล์ 234 KB 1676
2.แผน Word Document ขนาดไฟล์ 363.5 KB 6239
หนังสือความชอบ1 Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 527
ความชอบเมษา57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82 KB 126
ใบรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 374.5 KB 82
รายการครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.08 MB 46
โครงการ รร.ดี Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 1207
จัดซื้อจัดจ้างหนังสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 298 KB 82
รายงานดาวเทียม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26 KB 1239
ส่งข้อมูลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 49
จัดซื้องบห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 104
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.52 KB 13
23ธันวาคมเปิดซอง Word Document ขนาดไฟล์ 451.5 KB 12