ผู้บริหาร

นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2011
ปรับปรุง 18/11/2014
สถิติผู้เข้าชม 199689
Page Views 211830
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หนังสือรับรอง สมศ.รอบ 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 352.63 KB 113
แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 451 KB 135
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 816.55 KB 145
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 145
ควบคุมงาน 008 Word Document ขนาดไฟล์ 171 KB 2199
ควบคุมงาน ป 1 ฉ Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 930
ควบคุมงานประปา Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 863
แผนการจัดห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 81
โครงการอบต Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 112
โครงการอบตปี57 Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 1321
รายงานยาเสพติด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.5 KB 82
บัญชีจัดชั้นเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 91
คู่มือทำแบบ ปพ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 64
รายงานผลการเรียนสิ้นปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 70
ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 3699
แนวทางการใช้งบประมาณจากท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 857.5 KB 101
ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64 KB 8991
ผลสอบ O-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.4 KB 76
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 198 KB 120
เอกสารส่งจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 617
ตัวอย่างสัญญาจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 1723
รายงานข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 104
รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 881.64 KB 1083
คิดเลขเร็ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.19 KB 67
ข้อมูล O -net ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 53
ประเมินห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 115
รายงานห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.04 KB 151
แผ่นพับจักสาน Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 134
ของบน้ำท่วมปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 593
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 1822
1.แผน Word Document ขนาดไฟล์ 234 KB 1461
2.แผน Word Document ขนาดไฟล์ 363.5 KB 6007
m4 Word Document ขนาดไฟล์ 179 KB 97
หนังสือความชอบ1 Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 355
ความชอบเมษา57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82 KB 115
ปกsar Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 84
ใบรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 374.5 KB 71
รายการครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.08 MB 37
โครงการ รร.ดี Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 1034
จัดซื้อจัดจ้างหนังสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 298 KB 75
onet1 16
onet2 15
รายงานดาวเทียม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26 KB 1228
ทดลองส่ง Word Document ขนาดไฟล์ 36.37 KB 1222
ส่งข้อมูลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 34
จัดซื้องบห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 48
คิดคล่อง Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 3