ผู้บริหาร

นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2011
ปรับปรุง 27/08/2014
สถิติผู้เข้าชม 169699
Page Views 181335
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หนังสือรับรอง สมศ.รอบ 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 352.63 KB 103
แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 451 KB 104
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 816.55 KB 117
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 123
ควบคุมงาน 008 Word Document ขนาดไฟล์ 171 KB 1683
ควบคุมงาน ป 1 ฉ Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 883
ควบคุมงานประปา Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 561
แผนการจัดห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 74
โครงการอบต Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 84
โครงการอบตปี57 Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 613
รายงานยาเสพติด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.5 KB 74
บัญชีจัดชั้นเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 82
คู่มือทำแบบ ปพ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 53
รายงานผลการเรียนสิ้นปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 60
ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 3694
แนวทางการใช้งบประมาณจากท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 857.5 KB 65
ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64 KB 8643
ผลสอบ O-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.4 KB 60
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 198 KB 89
เอกสารส่งจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 582
ตัวอย่างสัญญาจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 449
รายงานข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 70
รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 881.64 KB 608
คิดเลขเร็ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.19 KB 55
ข้อมูล O -net ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 46
ประเมินห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 86
รายงานห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.04 KB 143
แผ่นพับจักสาน Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 102
ของบน้ำท่วมปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 569
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 1756
1.แผน Word Document ขนาดไฟล์ 234 KB 1085
2.แผน Word Document ขนาดไฟล์ 363.5 KB 796
m4 Word Document ขนาดไฟล์ 179 KB 80
หนังสือความชอบ1 Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 333
ความชอบเมษา57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82 KB 80
ปกsar Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 50
ใบรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 374.5 KB 32
รายการครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.08 MB 26
โครงการ รร.ดี Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 281
จัดซื้อจัดจ้างหนังสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 298 KB 33
onet1 15
onet2 13
รายงานดาวเทียม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26 KB 1035
ทดลองส่ง Word Document ขนาดไฟล์ 36.37 KB 128
ส่งข้อมูลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 10
จัดซื้องบห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 0