ผู้บริหาร

นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2011
ปรับปรุง 03/06/2015
สถิติผู้เข้าชม 216420
Page Views 229635
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หนังสือรับรอง สมศ.รอบ 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 352.63 KB 143
แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 451 KB 153
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 816.55 KB 170
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 167
ควบคุมงาน 008 Word Document ขนาดไฟล์ 171 KB 2449
ควบคุมงาน ป 1 ฉ Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 977
ควบคุมงานประปา Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 1082
แผนการจัดห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 98
โครงการอบต Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 129
โครงการอบตปี57 Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 1540
รายงานยาเสพติด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.5 KB 106
บัญชีจัดชั้นเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 105
คู่มือทำแบบ ปพ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 77
รายงานผลการเรียนสิ้นปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 83
ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 3714
แนวทางการใช้งบประมาณจากท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 857.5 KB 116
ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64 KB 9102
ผลสอบ O-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.4 KB 95
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 198 KB 139
เอกสารส่งจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 832
ตัวอย่างสัญญาจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 1940
รายงานข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 119
รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 881.64 KB 1267
คิดเลขเร็ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.19 KB 87
ข้อมูล O -net ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 81
ประเมินห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 492
รายงานห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.04 KB 169
ของบน้ำท่วมปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 656
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 2235
1.แผน Word Document ขนาดไฟล์ 234 KB 1684
2.แผน Word Document ขนาดไฟล์ 363.5 KB 6244
หนังสือความชอบ1 Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 536
ความชอบเมษา57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82 KB 134
ใบรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 374.5 KB 87
รายการครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.08 MB 51
โครงการ รร.ดี Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 1217
จัดซื้อจัดจ้างหนังสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 298 KB 88
รายงานดาวเทียม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26 KB 1247
ส่งข้อมูลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 56
จัดซื้องบห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 111
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.52 KB 18
23ธันวาคมเปิดซอง Word Document ขนาดไฟล์ 451.5 KB 18
เอกสารหมายเลข 1 7