ผู้บริหาร

นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2011
ปรับปรุง 07/10/2014
สถิติผู้เข้าชม 196122
Page Views 208147
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หนังสือรับรอง สมศ.รอบ 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 352.63 KB 111
แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 451 KB 130
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 816.55 KB 141
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 138
ควบคุมงาน 008 Word Document ขนาดไฟล์ 171 KB 2191
ควบคุมงาน ป 1 ฉ Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 922
ควบคุมงานประปา Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 855
แผนการจัดห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 79
โครงการอบต Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 106
โครงการอบตปี57 Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 1312
รายงานยาเสพติด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.5 KB 82
บัญชีจัดชั้นเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 90
คู่มือทำแบบ ปพ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 64
รายงานผลการเรียนสิ้นปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 69
ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 3699
แนวทางการใช้งบประมาณจากท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 857.5 KB 96
ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64 KB 8987
ผลสอบ O-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.4 KB 70
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 198 KB 113
เอกสารส่งจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 609
ตัวอย่างสัญญาจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 1721
รายงานข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 98
รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 881.64 KB 1078
คิดเลขเร็ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.19 KB 65
ข้อมูล O -net ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 53
ประเมินห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 107
รายงานห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.04 KB 150
แผ่นพับจักสาน Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 129
ของบน้ำท่วมปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 589
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 1812
1.แผน Word Document ขนาดไฟล์ 234 KB 1456
2.แผน Word Document ขนาดไฟล์ 363.5 KB 5991
m4 Word Document ขนาดไฟล์ 179 KB 92
หนังสือความชอบ1 Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 354
ความชอบเมษา57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82 KB 108
ปกsar Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 79
ใบรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 374.5 KB 64
รายการครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.08 MB 37
โครงการ รร.ดี Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 1031
จัดซื้อจัดจ้างหนังสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 298 KB 69
onet1 16
onet2 15
รายงานดาวเทียม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26 KB 1221
ทดลองส่ง Word Document ขนาดไฟล์ 36.37 KB 1215
ส่งข้อมูลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 30
จัดซื้องบห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 37
มช.1 8
มช.2 5
มช.3 3