ผู้บริหาร

นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2011
ปรับปรุง 03/09/2014
สถิติผู้เข้าชม 175704
Page Views 187446
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หนังสือรับรอง สมศ.รอบ 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 352.63 KB 104
แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 451 KB 111
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 816.55 KB 124
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 128
ควบคุมงาน 008 Word Document ขนาดไฟล์ 171 KB 2157
ควบคุมงาน ป 1 ฉ Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 899
ควบคุมงานประปา Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 829
แผนการจัดห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 74
โครงการอบต Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 90
โครงการอบตปี57 Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 1288
รายงานยาเสพติด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.5 KB 78
บัญชีจัดชั้นเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 83
คู่มือทำแบบ ปพ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 58
รายงานผลการเรียนสิ้นปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 65
ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 3694
แนวทางการใช้งบประมาณจากท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 857.5 KB 76
ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64 KB 8951
ผลสอบ O-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.4 KB 63
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 198 KB 94
เอกสารส่งจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 585
ตัวอย่างสัญญาจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 1703
รายงานข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 76
รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 881.64 KB 1055
คิดเลขเร็ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.19 KB 58
ข้อมูล O -net ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 50
ประเมินห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 89
รายงานห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.04 KB 145
แผ่นพับจักสาน Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 111
ของบน้ำท่วมปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 578
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 1774
1.แผน Word Document ขนาดไฟล์ 234 KB 1427
2.แผน Word Document ขนาดไฟล์ 363.5 KB 1691
m4 Word Document ขนาดไฟล์ 179 KB 82
หนังสือความชอบ1 Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 338
ความชอบเมษา57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82 KB 88
ปกsar Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 60
ใบรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 374.5 KB 38
รายการครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.08 MB 32
โครงการ รร.ดี Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 1021
จัดซื้อจัดจ้างหนังสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 298 KB 36
onet1 16
onet2 14
รายงานดาวเทียม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26 KB 1215
ทดลองส่ง Word Document ขนาดไฟล์ 36.37 KB 829
ส่งข้อมูลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 18
จัดซื้องบห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 11