ผู้บริหาร

นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2011
ปรับปรุง 28/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 152365
Page Views 163031
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หนังสือรับรอง สมศ.รอบ 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 352.63 KB 76
แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 451 KB 77
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 816.55 KB 93
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 91
ควบคุมงาน 008 Word Document ขนาดไฟล์ 171 KB 253
ควบคุมงาน ป 1 ฉ Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 658
ควบคุมงานประปา Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 246
แผนการจัดห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 48
โครงการอบต Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 57
โครงการอบตปี57 Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 77
รายงานยาเสพติด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.5 KB 41
บัญชีจัดชั้นเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 55
คู่มือทำแบบ ปพ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 30
รายงานผลการเรียนสิ้นปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 38
ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 2772
แนวทางการใช้งบประมาณจากท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 857.5 KB 34
ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64 KB 5675
ผลสอบ O-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.4 KB 37
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 198 KB 43
เอกสารส่งจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 44
ตัวอย่างสัญญาจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 156
รายงานข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 32
รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 881.64 KB 25
คิดเลขเร็ว Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.19 KB 31
ข้อมูล O -net ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 25
ประเมินห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 45
รายงานห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.04 KB 85
แผ่นพับจักสาน Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 71
ของบน้ำท่วมปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 105
ตัวอย่างแผนการสอน Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 862
1.แผน Word Document ขนาดไฟล์ 234 KB 238
2.แผน Word Document ขนาดไฟล์ 363.5 KB 229
m4 Word Document ขนาดไฟล์ 179 KB 48
หนังสือความชอบ1 Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 14
ความชอบเมษา57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82 KB 52