ผู้บริหาร

นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2011
ปรับปรุง 15/12/2014
สถิติผู้เข้าชม 202536
Page Views 214891
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หนังสือรับรอง สมศ.รอบ 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 352.63 KB 114
แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 451 KB 137
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 816.55 KB 150
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 149
ควบคุมงาน 008 Word Document ขนาดไฟล์ 171 KB 2236
ควบคุมงาน ป 1 ฉ Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 934
ควบคุมงานประปา Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 898
แผนการจัดห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 82
โครงการอบต Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 113
โครงการอบตปี57 Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 1352
รายงานยาเสพติด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.5 KB 83
บัญชีจัดชั้นเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 91
คู่มือทำแบบ ปพ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 64
รายงานผลการเรียนสิ้นปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 70
ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 3699
แนวทางการใช้งบประมาณจากท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 857.5 KB 103
ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64 KB 8999
ผลสอบ O-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.4 KB 77
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 198 KB 123
เอกสารส่งจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 652
ตัวอย่างสัญญาจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 1754
รายงานข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 104
รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 881.64 KB 1118
คิดเลขเร็ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.19 KB 71
ข้อมูล O -net ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 53
ประเมินห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 119
รายงานห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.04 KB 151
ของบน้ำท่วมปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 596
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 1907
1.แผน Word Document ขนาดไฟล์ 234 KB 1500
2.แผน Word Document ขนาดไฟล์ 363.5 KB 6042
หนังสือความชอบ1 Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 389
ความชอบเมษา57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82 KB 116
ใบรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 374.5 KB 72
รายการครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.08 MB 37
โครงการ รร.ดี Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 1066
จัดซื้อจัดจ้างหนังสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 298 KB 75
รายงานดาวเทียม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26 KB 1228
ส่งข้อมูลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 37
จัดซื้องบห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 59
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.52 KB 2