ผู้บริหาร

นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2011
ปรับปรุง 24/11/2015
สถิติผู้เข้าชม 225720
Page Views 240018
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หนังสือรับรอง สมศ.รอบ 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 352.63 KB 163
แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 451 KB 156
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 816.55 KB 173
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 173
ควบคุมงาน 008 Word Document ขนาดไฟล์ 171 KB 2535
ควบคุมงาน ป 1 ฉ Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 995
ควบคุมงานประปา Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 1116
แผนการจัดห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 105
โครงการอบต Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 132
โครงการอบตปี57 Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 1545
รายงานยาเสพติด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.5 KB 109
บัญชีจัดชั้นเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 108
คู่มือทำแบบ ปพ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 79
รายงานผลการเรียนสิ้นปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 84
ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 3716
แนวทางการใช้งบประมาณจากท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 857.5 KB 118
ขีดจำกัดล่าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64 KB 9150
ผลสอบ O-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.4 KB 97
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 198 KB 151
เอกสารส่งจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 836
ตัวอย่างสัญญาจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 1951
รายงานข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 120
รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 881.64 KB 1271
คิดเลขเร็ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.19 KB 92
ข้อมูล O -net ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 85
ประเมินห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 499
รายงานห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.04 KB 176
ของบน้ำท่วมปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 695
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 2355
1.แผน Word Document ขนาดไฟล์ 234 KB 1701
2.แผน Word Document ขนาดไฟล์ 363.5 KB 6248
หนังสือความชอบ1 Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 561
ความชอบเมษา57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82 KB 136
ใบรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 374.5 KB 91
รายการครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.08 MB 53
โครงการ รร.ดี Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 1237
จัดซื้อจัดจ้างหนังสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 298 KB 89
รายงานดาวเทียม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26 KB 1249
ส่งข้อมูลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 61
จัดซื้องบห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 123
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.52 KB 25
23ธันวาคมเปิดซอง Word Document ขนาดไฟล์ 451.5 KB 22
เอกสารหมายเลข 1 12
pr 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50 KB 6
พิจารณาเงินเดือนตุลาคม 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81 KB 5
รายชื่อนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.96 KB 4
แบบ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.5 KB 6
กรอกข้อมูล DLIT Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 4
แบบประมาณการซ่อมแซมอาคารเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 4
ข้อมูลครุภัณฑ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130.5 KB 7
ของบซ่อมแซม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 474 KB 4
ตรวจสอบพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 175 KB 1
ของบซ่อมแซมปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 536.5 KB 4